BDS-Vägassistans

BDS-Vägassistans är en försäkring helt oberoende av övriga fordonförsäkringar.
Assistansen omfattar bilar som är yngre än 20 år och som inte gått längre än 30 000mil.
Du får assistanshjälp vid:

  • driftstopp orsakat av olycka
  • driftstopp vid tekniskt fel
  • driftstopp pga bränslebrist
  • driftstopp pga punktering
  • förlust eller inlåsning av startnyckel

Hjälp dygnet runt!

BDS-Vägassistans innebär att du får:

Bärgning till närmaste auktoriserade BDS verkstad (inom rimligt avstånd) om felet inte kan avhjälpas på plats.
Hotell eller hemresa om reparationen inte kan göras inom rimlig tid (normalt inom 1-2 timmar) med hemtransport av fordon efter reparation.
Upp till 5 000 kr i ersättning/gång för två skadetillfällen per fordon och år.